Algemene Voorwaarden

Door het geven van een opdracht zijn de Algemene Voorwaarden automatisch aanvaard.


Duur van een fotoshoot:
Een fotoshoot duurt ongeveer 1 a 1 1/2 uur. Dit is ruim de tijd om elkaar te leren kennen en op elkaar in te spelen tijdens de shoot. Met als resultaat de gewenste schitterende foto's! De duur is wel afhankelijk van het type fotoshoot. Bij concerten, bruidsfotografie, uitvaartfotografie en bedrijfsevenementen zal de duur van de fotoshoot met jullie besproken worden.

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor geschikte fotolocaties, waarbij opdrachtgever tevens zorg dient te dragen voor toegang tot die locaties en toestemming om hier te mogen fotograferen. de hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening opdrachtgever. AnitaKabbedijkFotografie denkt uiteraard graag mee m.b.t. de wenselijke locatie.


Foto's aanleveren:

De fotograaf zal de foto's binnen 14 dagen leveren. Bij bruidsfotografie en uitvaartfotografie zal de levertijd met jullie besproken worden. 
Ze worden jullie tweemaal opgestuurd, 1x in lage resolutie MET mijn logo -deze kunnen jullie op Social Media delen, en 1x jullie keuze in hoge resolutie (JPEG) -klaar om af te drukken. Dit word jullie toegestuurd via WeTransfer. Eventuele afdrukken worden jullie per post toegestuurd.

De fotograaf beslist welke foto's er nabewerkt en getoond worden (in lage resolutie) en levert de bewerkte foto's in kleur aan (in hoge resolutie) en kiest zelf een aantal foto's uit die ook in zwart-wit worden nabewerkt. Jullie keuze geven jullie per mail door en die keuze is bindend. De hoeveelheid foto's staat in de tarievenlijst vermeld.


Extra nabewerking is in overleg met de fotograaf tegen aanvullende betaling mogelijk. ( vb. verwijderen of toevoegen van bepaalde elementen/personen)

De opdrachtgever is vrij om te bepalen waar de foto's worden afgedrukt, echter de fotograaf is niet aansprakelijk voor kleur/kwaliteitsvermindering van de afdrukken. De fotograaf kan professionele afdrukken verzorgen voor de opdrachtgever. De prijs hiervan zal voorafgaand afgestemd worden met de opdrachtgever.


Digitale bestanden:

De digitale bestanden zullen tot 1 jaar na de fotoshoot bewaard blijven. Mocht je foto's willen bijbestellen, dan kan dit binnen het jaar na jullie fotoshoot. Zie tarievenlijst voor de kosten hiervan. De digitale bestanden worden altijd in JPEG formaat aangeleverd.


Uitvoering:

De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overstemming met de opdrachtgever, in haar eigen stijl uitvoeren en afleveren.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel) tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor minder (goede) foto's waarvan de oorzaak te zoeken is in niet meewerkende kinderen/volwassenen, slechte weersomstandigheden, andere in het beeld springende "mobiele" fotografen/familieleden e.d., aanwezigheid van videograaf of second shooter of mindere door opdrachtgever voorgestelde fotolocaties.

Bruiloft:
Na het kennismakingsgesprek wordt u een vrijblijvende offerte toegestuurd die 14 dagen geldig is. Deze is inclusief BTW. Bij akkoord van de offerte vraag ik u deze schriftelijk te bevestigen. Er wordt u nu een aanbetaling gevraagd van € 150,00, dit voor het vastleggen van de boeking. Mocht u de boeking wensen te annuleren dan zal dit bedrag NIET gerestitueerd worden. De factuur voor het overige afgestemde bedrag wordt u 2 weken voor de bruiloft toegestuurd. U dient deze 5 dagen voor de huwelijksdag te betalen.

De hoeveelheid foto's komt ongeveer op 30/35 foto's per uur fotografie. Deze uren worden afgestemd met de opdrachtgever, het bruidspaar.

Album:
Albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotograaf ontworpen. Er wordt u, bij de keuze voor een fotoalbum, eenmalig een preview van het fotoalbum getoond en hierin kunt u nog aangeven wat u anders wenst, hierna is de invulling van het fotoalbum definitief.
Na bestelling van het album wordt het album binnen ongeveer 5 weken geleverd. Indien er een langere levertijd van toepassing is dan maakt de fotograaf daar melding van.
Indien mogelijk qua reisafstand levert de fotograaf het album persoonlijk af.

Auteursrechten, portretrecht, publicatie en promotie:

Jullie gaan akkoord met het gebruik van de foto's door AnitaKabbedijkFotografie voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder op mijn website, webblog, portfolio, advertenties, social media, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.


Indien jullie dit niet wensen dan graag voor de fotoshoot aangegeven aan mij als zijnde de fotograaf.


Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.

De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

De opdrachtgever dient de rechten van de fotograaf vermeld onder Art.25AW(auteurswet) in acht te nemen en bij publicatie van de foto de VERPLICHTING TOT NAAMSVERMELDING in acht te nemen.


Het bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de fotograaf.


Annulering van de fotoshoot:

Wegens ziekte van de klant worden er geen kosten in rekening gebracht. Wel wordt er een nieuwe afspraak afgestemd voor de fotoshoot. Er is een mogelijkheid tot het maximaal 2x opnieuw inplannen van een fotoshoot.

Bij annulering van de fotoshoot binnen 24 uur voor de fotoshoot zonder opgaaf van reden wordt er 
€ 50,= in rekening gebracht. Bij annulering van de opdracht tot vastlegging van jullie huwelijk zal de aanbetaling van € 150,00 NIET worden gerestitueerd, bij annulering van deze opdracht binnen twee maanden van de datum van de huwelijksvoltrekking wordt u 50% van het totale met u afgestemde factuurbedrag in rekening gebracht.

Bij niet komen opdagen voor de fotoshoot zonder afmelding dient u de volledige factuur te betalen.


De meeste fotoshoots vinden buiten plaats. Bij slecht weer op de bewuste datum wordt er kosteloos een nieuwe afspraak binnen 2 weken afgesproken.


Wanneer de fotograaf door onmacht of omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Dit zal zeker wel tijdig met de opdrachtgever besproken worden. Er zal in overleg snel een nieuwe afspraak worden ingepland of een andere oplossing worden besproken.


Betalingsvoorwaarden:

Betaling dient binnen 7 dagen per bank te geschieden, in ieder geval voor de Hoge Resolutie foto's u toegestuurd worden. Bij bruiloftsfotografie dient betaling door fotograaf te zijn ontvangen 5 dagen voor de huwelijksdag. 
Er zal jullie een factuur toegestuurd of overhandigd worden, met hierin vermeld het te gebruiken IBAN rekeningnummer en factuurnummer. Eventuele parkeerkosten zullen achteraf nog in rekening bij opdrachtgever worden gebracht.